Parkimi 032

Njësi: 
Parkim
Shkalla: 
1
Kati: 
-1
Sip.: 
31.7m 2

Kërko njësinë tënde!

X

Çmime

Apartamente:
700 Euro/m2

Dyqane:
1150 Euro/m2

Parkime:
500 Euro/m2