Bodrum 1216

6,000 €

   

Njësi: 
Depo
Shkalla: 
12
Kati: 
1
Sip.: 
11.1m2

Kërko njësinë tënde!

X

Çmime

Apartamente duke filluar nga:
750 Euro/m2

Dyqane duke filluar nga:
1,100 Euro/m2

Parkime:
500 Euro/m2